Procedury

Lokalizacja, oglądanie działek, współrzędne GPS

LOKALIZACJA, OGLĄDANIE DZIAŁEK, WSPÓŁRZĘDNE GPS. Wszystkie (prawie wszystkie) działki będące przedmiotem sprzedaży, zawierają w ofercie dokładne mapki z zaznaczonym położen ...
Rekomendacja przez: Juradzialka.pl oglądanie

Rezerwacja działek kaucja

REZERWACJA DZIAŁEK- KAUCJA. Istnieje możliwość zarezerwowania danej oferty w celu zapoznania się z nią, sprawdzenie danych itp. Na 1-2-3 dni można zarezerwować działkę bez ...
Rekomendacja przez: Juradzialka.pl rezerwacja

Procedura zakupu działki (rolnej, leśnej, innej)

PROCEDURA ZAKUPU DZIAŁKI Poniżej opisana jest procedura korespondencyjna, ale oczywiście odnosi się to także do zakupu dokonywanego osobiście. Po wybraniu działki, sprawdz ...
Rekomendacja przez: Juradzialka.pl procedury