Procedura zakupu działki (rolnej, leśnej, innej)
PROCEDURA ZAKUPU DZIAŁKI Poniżej opisana jest procedura korespondencyjna, ale oczywiście odnosi się to także do zakupu dokonywanego osobiście. Po wybraniu działki, sprawdzeniu jej aktualności, ustaleniu wstępnie warunków zakupu (cena, termin) należy przesłać dane potrzebne do zawarcia umów. -- Potrzebne dane : -Nazwisko, imię, imiona rodziców. -Adres( z dowodu) z kodem pocztowym - jeśli inny adres do korespondencji to także adres do korespondencji . -Numery NIP (tylko dla osób prowadzących działalność), PESEL i dowodu osobistego (uwaga - numery jako dane wrażliwe można podać już w Kancelarii Notarialnej) -Stan cywilny - jeżeli małżonek to proszę zdecydować czy zakup na małżeństwo ( w tym przypadku dane j/w małżonka) czy z majątku osobistego. -Ewentualnie posiadane grunty rolne – powierzchnia, miejscowość, gmina, powiat – dane najwygodniej z nakazu płatniczego od podatku rolnego ( potrzebne tylko przy zakupie działki rolnej). --- Proszę zdecydować także czy na umowę notarialną (Kancelaria Notarialna w Gliwicach) przyjadą Państwo (Pan/Pani) osobiście ( z reguły muszą być dwie umowy - Agencja Nieruchomości Rolnych lub Lasy Państwowe często musi wyrazić zgodę na sprzedaż, uwaga: na pewno wyrazi), czy zrobią Państwo u swojego notariusza pełnomocnictwo do zakupu ( koszt od 100 do 150 zł ). -- Po otrzymaniu danych sporządzana jest umowa wstępna ( z 10 % zadatkiem), którą przesyłamy Państwu mailowo i listownie z dokumentami (Księgą wieczystą, ewidencja gruntów, plany zagospodarowania , mapki, wzór pełnomocnictwa ). Po zrobieniu pełnomocnictwa ( z reguły trzeba pójść z dokumentami do notariusza i umówić się na termin-kilka dni ) i po przesłaniu go listem priorytetowym w najbliższym tygodniu umawiamy umowę u notariusza w Gliwicach ( tę pierwszą ) i średnio licząc około miesiąca później jest umowa końcowa przeniesienia własności. Koszty działki i koszty opłat notarialnych regulujemy przelewami. --UWAGA-- Działki rolne 3000m2 - 9999m2. Obecnie można kupić ( jest tylko pierwokup Agencji Rolnej), jest także wymóg ( dotyczy terenów wiejskich) uprawiania działek i zakazu zbywania przez 5 lat. Działki 1ha (10000m2) i powyżej : Bez problemu może zakupić rolnik z wykształceniem, praktyką i mieszkający na wsi. Inne osoby mogą uzyskać specjalne zezwolenie (decyzję) Dyrektora Agencji Rolnej ( obecnie KOWR) --UWAGA -- stan epidemii- od 20 marzec 2020r Biuro jest czynne zdalnie ( wskazany kontakt mailowy 24H, w dni robocze 9-14 także telefoniczny ). Dzięki podanym namiarom możliwe samodzielne oglądanie działki, możliwość zawarcia zdalnie umowy rezerwacyjnej.
Klient: Juradzialka.pl procedury

Moje najnowsze oferty

Pokaż wszystkie
22 900 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Zielona

Koniecpol

3688.0 m2
17 900 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Śląska

Szczekociny

1100.0 m2
9 900 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Zielona

Koniecpol

3028.0 m2
16 900 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Zielona

Koniecpol

6250.0 m2
15 900 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Zielona

Koniecpol

3053.0 m2
13 500 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Świerkowa

Tworóg, Boruszowice

1153.0 m2
14 500 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Jagodowa

Tarnowskie Góry

1369.0 m2
12 500 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Świerkowa

Tworóg, Boruszowice

517.0 m2